• Ledning och styrelse

    Fyrishov AB, med verksamhet på Fyrishov och Gottsundabadet, är ett helägt kommunföretag som ingår i bolagskoncernen Uppsala Stadshus AB.

  • Ledning

    • Liisa E Hundertmark
    • VD

    Styrelse

    • Süleyman Anter (V)
    • Ordförande
    • Birgitta Svenson (S)
    • 1:e vice ordförande
    • Kristian P Ljungberg (M)
    • 2:a vice ordförande
    • Roine Eriksson (S)
    • Ledamot
    • Matts Dahlkwist (MP)
    • Ledamot
    • Ulrika Frändén (L)
    • Ledamot
    • Magnus Tauvon (C)
    • Ledamot
    • Stefan Djurström (S)
    • Suppleant
    • Anna Bergström (V)
    • Suppleant
    • Sofia Farsiani König (M)
    • Suppleant